Danh sách trẻ ra lớp năm học 2017 – 2018

Tháng Mười 14, 2017 9:40 sáng
TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SAN
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018 NHÓM TRẺ 25 -36 THÁNG ( NHÓM GHÉP)
Giáo viên chủ nhiệm: Đàm Thị Nương; Nguyễn Thị Hà
Ngày tháng năm sinh Họ Tên Mẹ Địa chỉ ( Thôn,xã Nam, Nữ Dân tộc
TT Họ và tên Họ tên Bố
1 Lục Nam Duy 06/03/2015 Lục Văn Bắc Chung Thị Quyết To Đoóc Nam Nùng
2 Hoàng Đỗ Anh Quân 18/02/2015 Đỗ Ngọc Thái Hoàng T Kim Liên P. Bang Nam Tày
3 Hoàng Uyển Nhi 27/03/2015 Hoàng Văn Chiến Đinh Thị Bình Phiêng Bang Nữ Tày
4 Lâm Nhật Tiến 03’07’2015 Lâm Văn Chuyển Hoaàng Thị Thuỳ Kim Lư Nam Tày
5 Ninh Hồng Phúc 29/6/2015 Ninh Bách Chiến Bùi Thị Oanh Thịnh Đán-TN nam Kinh
6 Hoàng Lâm  Vũ 25/10/2015 Hoàng văn Dụng Lâm Thị Hoài Chợ Mới Nam Tày
7 Nguyễn Minh Châu 18/12/2015 Nguyễn Việt Đức Hoàng T Thanh Huyền Chợ Mới Nam Tày
8 Hoàng Trung Hiếu 01/08/2015 Hoàng Minh Quang Hoang Thị Thuỳ Chợ Mới Nam Nùng
9 Hiến Thu Hoài 15.04.2015 Hiến Đức Hoàng Trịnh Thị Lương Chợ Mới nữ Nùng
10 Đàm Nông Thiên 09.11.2015 0 Đàm Thị Thuý Diệp Khau Lạ Nam tày
11 Hoàng Hùng Phước 23.08.2015 Hoàng Văn Mạnh Nguyễn Thị Niệm Chợ Mới nam Tày
12 Đinh Diệu Lam 18.9.2015 Đinh Hồng Kế Hoaàng Thị Gấm Chợ Mới Nữ Tày
13 Hà Khánh Ly 15.4.2015 Hà Sỹ Giới Hứa Thị Ánh Nguyệt Lương Thượng Nữ Tày
14 Nông Dân 30.10.2015 Nông Văn Trường Nguyễn Thị Liền Nà Diệc Nam Tày
15 Hoàng Cao Minh 03.10.2015 Hoàng Văn Tư Trịnh Thị Trang Chợ Mới Nam Tày
16 Nông Nguyễn Diệu Hương 03.12.2015 Nông Văn Cừ Lương Thị Thời Khau Lạ Nữ Tày
17 Lê Thuỳ Liên 31.3.2015 Lê Văn Vang Nông Thị Thắm Quảng Xương.Thanh Hoá Nữ Kinh
18 Đào Như Ngọc 04.04.2016 Triệu Quốc Đạt Đào Thị Sáy Nà Diệc Nữ Mông
19 Phạm Vương Gia Bảo Bạch Thông
20 Bùi Thu Trà Nà Diệc
21 Nông Yến Vy ngoài đb
22 Hà Hoài An ngoài đb

 

TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SAN
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018 MẪU GIÁO BÉ
Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hiệu GVCN; Lành Thị Lê Na
Ngày tháng năm sinh Họ Tên Mẹ Địa chỉ ( Thôn,xã Nam, Nữ Dân tộc
TT Họ và tên Họ tên Bố
1 Hoàng Hải Nam 15/03/2014 Hoàng Văn Long Hoàng Thị Hường Bản Kén Nam Kinh
2 Trần Gia Bảo 16/11/2014 Trần Văn Phong Hoàng Thị Hoá Chợ Cũ Nam Nùng
3 Hoàng Đình Quân 07/09/2014 Hoàng Quang Chiến Nguyễn Thị Hường Chợ Mới Nam, Nùng
4 Vũ Lý Bảo Chi 04/12/2014 Vũ Đình Tuấn Lý Thị Xuyến Chợ Mới Nữ Nùng
5 Bàn Minh Đức 17/10/2014 Bàn Văn Việt Bùi Thị Linh Chợ Mới Nam Dao
6 Nguyễn Lý Ngọc 24/08/2014 Nguyễn Thái Sơn Lý Thu Vân Nà Diệc Nam Tày
7 Phan Thu Hà 20/08/2014 Phan Văn Quân Phan Thị Phượng Nà Diệc Nữ Tày
8 Nông Thị Thu Thảo 04/04/2014 Nông Văn Vinh Triệu Thị Liều Nà Diệc Nữ Tày
9 Phan Thị Bảo Trúc 15/09/2014 Phan Văn Bình Nông Thị Hường Nà Diệc Nữ Tày
10 Phan Quốc Mạnh 29/06/2014 0 Phan Thị Nga Nà Diệc Nam Tày
11 Hứa Thị Trà My 14/11/2014 Hứa Trọng Mao Đặng Thị Mai Nà Hiu Nữ Nùng
12 Hoàng Đức Huy 18/03/2014 Hoàng Ngọc Thụ Lý Thị Hậu Khau Lạ Nam Tày
13 Trần Trung Hiếu 02/10/2014 Trần Văn Trường Ngọc Thị Hiền To Đoóc Nam Nùng
14 Trần Ngọc Tuyết 16/06/2014 Tô Văn Tùng Trần Thị Kim To Đoóc Nữ Nùng
15 Hoàn Nhật Anh 10/02/2014 Hoàng Văn Hùng Vi Thị Thái Bản Kén Nam Tày
16 Đàm Yến Vy 17/09/2014 Đàm Phi Hải Nông Thị Ấm Bản Kén Nữ Tày
17 Hoàng Ánh Nguyệt 20/10/2014 Hoàng Văn Thắng Lương Thị Hương Bản Kén Nữ Tày
18 Hứa Minh Trí 07/05/2014 Hứa Văn Tập Ôn Thị Đoá Phiêng Bang Nam Tày
19 Lương Nhã Thy 02/07/2014 Lương Văn Hoè Nguyễn Thị Hồi Phiêng Bang Nữ Tày
20 Hoàng Bảo Châu 19/08/2014 Hoàng Văn Luân Ma Thị Miên Phiêng Bang Nam Tày
21 Bùi Đàm Phương Thảo 01/03/2014 Bùi văn Thanh Đàm Thị Nương Chợ Cũ Nữ Tày
22 Đỗ Thảo Trang 08/10/2014 Đỗ Năng Hoàng Đặng Thị Luy Chợ Cũ Nữ Sán Dìu
23 Trần Gia Bảo 17/11/2014 Trần Quốc Hoan Trần Thị Thuyết Chợ Mới Nam Tày
24 Dương Minh Khang 27/07/2014 Dương Văn Trường Phương Anh Hùng Chợ Mới Nam Tày
25 Đỗ Minh Nhật 14/04/2014 Đỗ Ngọc Hải Phương Thị Lương Chợ Mới Nam Tày
26 Nguyễn Trung Hữu 02/01/2014 Nguyễn Văn Huân Nguyễn Thị Thiệp L. Thượng Nam Tày
27 Hoàng Văn Minh 16/04/2014 Lộc Hoàng Thị Viết Bản Kén Nam Tày
28 Đỗ Thành Đạt 15/11/2014 Đỗ Văn Mạnh Phan Thị Thơm Hà Nam Nam Kinh
29 Đặng Bảo Vy 24/7/2014 Đặng văn Hữu Triệu Ngọc Bích Khuổi Sáp Nữ Dao
30 Nông Thảo Ly 05.05.2014 Nông Văn Mạnh Lục Thị Bích Phiêng Bang Nữ Nùng

 

TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SAN
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018- MGNhỡ (a)
Giáo viên chủ nhiệm: Nông Thị Thảo Nguyên
Ngày tháng năm sinh Họ Tên Mẹ Nam, Nữ Dân tộc
TT Họ và tên Họ tên Bố Địa chỉ ( Thôn,xã
1 Hoàng Thị Bảo Thy 20/06/2013 Hoàng Tuấn Anh Triệu Mắc lem Chợ Cũ Nữ Tày
2 Hoàng Anh Tùng 24/06/2013 Hoàng Văn Vũ Hoàng Thị ơi Khau Lạ Nam Nùng
3 Trần Thế Luân 28/07/2013 Trần Văn Chung Hoàng Thị Ban To Đoóc Nam Nùng
4 Phan Tùng Dương 27/03/2013 Phan Nguyễn Luân Nà Diệc Nam Tày
5 Hoàng Bảo Trâm 23/07/2013 Hoàng Văn Toản Hoàng Thị Yến Khau Lạ Nữ tày
6 Đinh Duy Đan 13/09/2013 Đinh Văn Đạt Hoàng Thị Thuý Khau Lạ Nam Tày
7 Đinh Tường Vy 18/07/2013 Đinh Văn Sơn Mã Thị Hảo Khau Lạ Nữ Tày
8 Bùi xuân Vũ 14/11/2013 Bùi Xuân Văn Lương Thị Hoài Phiêng Bang Nam Tày
9 Hứa Hải Đăng 05/12/2013 Hứa Hải Quân Phan Thị Hiền Phiêng Bang Nam Tày
10 Hoàng Đàm Ngọc Bích 29/11/2013 Hoàng Văn Tú Nông Thị Ngọc Ánh Bản Kén Nữ Tày
11 Nguyễn Gia Bảo 18/01/2013 Nguyễn Văn Mao Đinh Thị Thắm Nà Diệc Nam Tày
12 Lành  Khánh Hưng 28/08/2013 Lành Văn Toản Hoàng Thị Tiệp Bản Kén Nam Tày
13 Hoàng Nhật Minh 15/01/2013 Hoàng Tuấn Anh Hoàng Thị Huệ Chợ Mới Nam Tày
14 Lương Thế Quang 25-10-2013 Lương Văn Cao Nà Diệc Nam Nùng
15 Hà Tùng Lâm 12/12/2013 0 Hà Thị Tuyến Chợ Mới L San Nam Kinh
16 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/02/2013 Nguyễn Tường Tranh Nguyễn Thị Mỹ Nam Định Nữ Kinh
17 Ninh Bùi Hồng Anh 15/2/2013 Ninh Bách Chiến Bùi Thị Oanh Thịnh Đán-TN Nữ Kinh

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MẪU GIÁO NHỠ (b) 2017 – 2018
GVCN: Hiến Thị Trang
Stt Họ tên NgàyT.n sinh Họ tên Bố học tên Mẹ Địa Chỉ Giới tính Dân tộc
1 Hứa Diệu Ngân 16/06/2013 Hứa Văn Du Đàm Thị Hồng Chợ Cũ Nữ Nùng
2 Nguyễn Bảo Trâm 09/11/2013 Nguyễn Tiến Mạnh Hà Thị Tâm Nà Diệc Nữ Tày
3 Hoàng Gia Khanh 30/06/2013 Hoàng Văn Cừ Trần Thị Thắm Bản Kén Nam Tày
4 Phan Minh Nhật 20/10/2013 Phan Ngọc Quế Lục Thị Thuyên Nà Diệc nam Tày
5 Đặng Huy Hoàng 02/10/2013 Đặng Văn Đại Trần Thị Thu Khuổi Sáp Nam Dao
6 Hoàng Phan Lâm 08/08/2013 Hoàng Văn Lầu Lý Thị Ái Nà Diệc Nam Tày
7 Hoàng Minh Tùng 04-09-2013 Hoàng Văn Hiệu Hoàng Thị Thuỷ Chợ Mới Nam Tày
8 Phan Minh Tùng 01-05-2013 Phan Văn Soạn Lưu Thị Mến Nà Diệc Nam Tày
9 Chu Quỳnh Mai 01-10-2013 Chu Văn Tuyến Triệu Thị Tiếp Nà Hiu Nữ Tày
10 Đàm Phương Lan 06/02/2013 Đàm Văn Dinh Khau Lạ Nữ Tày
11 Phan Anh Thái 20-09-2013 Nông Thị Lan Nam Tày
12 Hà Sỹ Tùng 22/10/2013 Hà Sỹ Giới Hứa Thị Ánh Nguyệt Lương Thượng Nam Kinh
13 Hoàng Thuỳ Dương 25/08/2013 Hoàng Văn Thắng Nông T Tuyền L.Thượng Nữ Tày
14 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13/03/2013 Nguyễn Quốc Tuấn Vân Chợ mới (Ninh Bình) Nữ Kinh
15 Lục Xuân Tùng 10-08-2013 Lục Văn Minh Khau Lạ Nam Tày
16 Hoàng Bảo Thiên 07-10-13 Hoàng Văn Viết Nông Thị Ngân Khau Lạ Nam Tày

 

TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SAN
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018 MGN (b)
Giáo viên chủ nhiệm: Triệu Thị Dung
Ngày tháng năm sinh Họ Tên Mẹ Địa chỉ ( Thôn,xã Nam, Nữ Dân tộc
TT Họ và tên Họ tên Bố
1 Long Yến Vy 31/8/2012 Long Quốc Đức Triệu Thị Xuân To Đoóc Nữ Nùng
2 Trần Khánh Ly 10-08-12 Trần Văn Huy Nông Thị Tuyến To Đoóc Nữ Nùng
3 Phan Quang Vinh 11-02-12 Phan Văn Hiệu Đinh Thị Điệu Nà Diệc Nam Tày
4 Lương Bảo Hân 10-09-12 Lương Văn Thám Nông Thị Thảo Nguyên Lương Thượng Nữ Tày
5 Hoàng Đàm Quang Minh 09-03-12 Hoàng Quang Tuấn Nông Thị Lành Chợ Mới Nam Tày
6 Phan Bảo Trang 30-06-2012 Phan Văn Quyết Nông Thị Thuỳ Nà Diệc Nữ Tày
7 Lâm Anh Thư 02-03-2012 Lâm Văn Quyết Đinh Thị Mai Chợ Mới Nữ Tày
8 Phan Thị Trà My 13-02-2012 Phan Văn Thế Nguyễn Thị Huyền Nà Diệc Nữ Tày
9 Nông Quốc Mẫn 15-04-2012 Nông Văn Lương Nguyễn Thị Hoan Nà Diệc Nam Tày
10 Triệu Bảo Nam 12-11-2012 Triệu Minh Quý La Thị Khe Nà Hiu – Nam Dao
11 Tô Ngọc Bích 2/9/2012 Tô Văn Tùng Trần Thị Kim To Đoóc ( BT) Nữ Tày
12 Hoàng Anh Đức 22/8/2012 Hoàng Văn Quân Bế Thị thuý Khau Lạ Nam Tày
13 Nông Hoàng Thương 7/9/2012 Nông Văn Dưỡng Đinh Thị Thái Phiêng Bang Nữ Tày
14 Hoàng Khánh Ngọc Hoàng Văn Tùng Triệu Thị Dung Lương Thành Nữ Nùng
15 Hoàng Bích Ngọc 21/6/2012 Hoàng Văn Thành Ma Thị Thương Khau Lạ Nữ Tày
16 Lê Đức Anh 18/08/2012 Bùi Thị Hiền Chợ Mới Nam Kinh
17 Nguyễn Minh Châu 01/12/2012 Nguyễn công Hoá Bùi Thị Sâm L. thượng Nữ Tày
18 Vũ Huy Khang 12/10/2012 Vũ Văn Mạnh Hoàng Thị Linh Thái Nguyên Nam Kinh

 

TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SAN
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018 MGLỚN(B)
Giáo viên chủ nhiệm: Lục Thị Thuyên
Ngày tháng năm sinh Họ Tên Mẹ Nam, Nữ Dân tộc
TT Họ và tên Họ tên Bố Địa chỉ ( Thôn,xã
1 Trần Thị Bảo Châm 02/11/2012 Trần Bảo La Nông Thị Tuyến Bản Kén Nữ Tày
2 Hoàng Trung Dũng 05-04-2012 Hoàng Văn Long Hoàng Thị Hường Bản Kén ( Phú Xuyên-HN Nam Kinh
3 Hoàng Bảo Lâm 09-07-12 Hoàng Văn Viết Nông Thị Ngân Tái định cư Nam Tày
4 Triệu Anh Thơ 01-03-2012 Triệu Văn Dũng Nông Thị Bướm Nà Hiu Nữ Dao
5 Bàn Duy Nghĩa 28/11/2012 Bàn Văn Bính Liễu Thị Huyền Nà Hiu Nam Dao
6 Hoàng Duy Khôi 08-08-2012 Hoàng Văn Tuấn Lương Thị Son Bản Kén Nam Tày
7 Phan Tuệ Linh 16/9/2012 Phan Văn Vũ Bế Thị Hiệp Nà Diệc Nữ Tày
8 Đàm Ngọc Anh 31/11/2012 Đàm Văn Lực Hiến Thị Lan Bản kén Nữ Tày
9 Bàn Yến Nhi 05-05-2012 Bàn Văn Thành Sằm Thị Hường Chợ Mới Nữ Dao
10 Lý Hoàng Long 23/10/2012 Lý văn Đô Nông Thị Thuỷ Chợ Cũ Nam Nùng
11 Nông Duy Tùng 28/11/2012 Nông Văn Trung Long Thị Thoa Nà Diệc Nam Nùng
12 Hoàng Bảo An 19/8/2012 Hoàng Văn Thoả Hoàng Thị Tình Phiêng Bang Nam Tày
13 Hoàng Trường Tuyền 23/2/2012 Hoàng Văn Lợi Hoàng Thị Hằng To Đoóc Nam Nùng
14 Hoàng Bàn Đạt 14/5/2012 Bàn Văn Chuyền Hoàng Thị thương To Đoóc Nam Dao
15 Triệu Hồng Diệp 15-02-2012 Triệu Văn Hải Triệu Thị Bích K.Sáp Nữ Dao
16 Đặng Việt Tùng 03-10-2012 Đặng Văn Dũng Đặng Thị Phương K.Sáp Nam Dao
17 Hoàng Yến Vy 07.06.2012 Hoàng Văn Hữu Đàm Thị Vân Anh Lương Thượng Nữ Tày
18 Nguyễn Long Nhật 11.02.2012 Nguyễn Nông Thắng Hoàng Thị Bé Kim Hỷ Nam Tày

 

TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SAN
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018
Giáo viên chủ nhiệm: Lương Thị Hương
MG GHÉP2+ 4+5 TUỔI  PT BẢN SẢNG
Ngày tháng năm sinh Họ Tên Mẹ Nam, Nữ Dân tộc
TT Họ và tên Họ tên Bố Địa chỉ ( Thôn,xã
1 Nông Khánh Linh 29-8-2012 Nông Sơn Hải Đặng Thị Thuỳ Bản Sảng Nam Tày
2 Nông Gia Bảo 2-3- 2012 Nông Văn Thảo Bàn Thị Vân Bản Sảng Nam
3 Nông Hoài Nam 10/10/2012 Nông Văn Kiên Lưu Thị Hoàn Bản Sảng Nam
4 Sằm Thanh Mai 10-10-12 Sằm Văn Quỳnh Nông Thị Lan Bản Sảng Nữ Nùng
5 Đàm Bảo Thiên 8/9/2012 Đàm Hướng Thực Nông Thị Hương Bản Sảng Nam Nùng
6 Đàm Thị Thanh Lam 16/08/2013 Đàm Văn Thảo Vy Thị Diễn Bản Sảng Nữ Nùng
7 Hoàng Xuân Lộc 02/10/2013 Hoàng Văn Thụ Triệu Thị Dinh Bản Sảng Nam Nùng
8 Đàm Trọng Lịch 04/09/2013 Đàm Văn Lễ Hoàng Thị Huệ Bản Sảng Nam Tày
9 Hoàng Nguyễn Nhật Lệ 23/03/2013 Hoàng Khương Duy Hứa Thị Thắm Lạng San Nữ Tày
10 Nông Tường Vy 26/03/2013 Nông Văn Duy Bàn Thị Hồng Bản Sảng Nữ Nùng
11 Nông Thanh Tâm 19/08/2013 Nông Văn Việt Lưu Thị Thuý Bản Sảng Nữ Nùng
12 Nông Hải Đăng 10/05/2015 Nông Văn Hoàn Phương Thị Thương Bản Sảng Nam Nùng
13 Nông Trường Sơn 25/10/2015 Nông Văn Chính Nông Thị Hằng Bản Sảng Nam Tày
14 Nông Duy Khoa 16.10.2015 Nông Văn Tiệp Đinh Thị Phương Bản Sảng Nam Nùng
15 Đàm Ngọc Oanh 27.11.2015 Đàm Văn Thảo Vy Thị Diễn Bản Sảng Nữ Nùng
16 Nông Bảo Hân 15.8.2015 Nông Thị Nhâm Bản Sảng Nữ Nùng
17 Trần Hải Nam 10.2..2015 Trần Văn Đạo Sằm Thị Hường Lương Thành Nam Nùng