Kế hoạch thực hiện các chủ đề giáo dục – Năm học 2017 – 2018

Tháng Chín 13, 2017 9:29 chiều

Nhà trẻ 24 36 tháng

STT TÊN CHỦ ĐỀ SỐ TUẦN THỜI GIAN DỰ KIẾN
1 Bé và các bạn 3 tuần 28/8 – 15/9/2017
2 Đồ chơi của bé 4 tuần 18/9 – 13/10/2017
3 Các cô các bác trong nhà trẻ 3 tuần 16/10 – 03/11/2017
4 Mẹ và những người thân yêu của bé 5 tuần 06/11 – 08/12/2017
5 Những con vật đáng yêu 5 tuần 11/12 – 12/01/2018
6 Cây và những bông hoa đẹp 4 tuần 15/01 – 09/02/2018

Nghỉ tết từ 15/2 – 21/2/2018

7 Tết và mùa xuân 2 tuần 26/02 – 09/03/2018
8 Bé có thể đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông gì? 4 tuần 12/03 – 06/04/2018
9 Mùa hè đến rồi 3 tuần 09/04 – 27/04/2018
10 Bé lên mẫu giáo 2 tuần 30/04 – 11/05/2018
  Tổng số tuần 35 tuần  

 Lớp 3 4 tuổi

STT Tên chủ đề Số tuần Thời gian dự kiến
1 Trường mầm non – Tết trung thu 3 tuần 28/8 – 15/9/2017
2 Bản thân 4 tuần 18/9 – 13/10/2017
3 Gia đình 4 tuần 16/10 – 10/11/2017
4 Nghề nghiệp 4 tuần 13/11 – 08/12/2017
5 Thế giới động vật 4 tuần 11/12 – 05/01/2018
6 Thế giới thực vật 4 tuần 08/01 – 02/02/2018
7 Tết và mùa xuân 2 tuần 05/02 – 09/02/2018

Và từ 26/02 – 02/03/2018

Nghỉ tết từ 15/2 – 21/2/2018

8 Phương tiện và luật giao thông 4 tuần 05/03 – 30/03/2018
9 Các hiện tượng tự nhiên 3 tuần 02/04 – 20/04/2018
10 Quê hương – đất nước – Bác Hồ 3 tuần 23/04 – 11/05/2018
Tổng số tuần 35 tuần  

 Lớp 4 5 tuổi

STT Tên chủ đề Số tuần Thời gian dự kiến
1 Trường mầm non – Tết trung thu 3 tuần 28/8 – 15/9/2017
2 Bản thân 4 tuần 18/9 – 13/10/2017
3 Gia đình 4 tuần 16/10 – 10/11/2017
4 Nghề nghiệp 4 tuần 13/11 – 08/12/2017
5 Thế giới động vật 4 tuần 11/12 – 05/01/2018
6 Thế giới thực vật 4 tuần 08/01 – 02/02/2018
7 Tết và mùa xuân 2 tuần 05/02 – 09/02/2018

Và từ 26/02 – 02/03/2018

Nghỉ tết từ 15/2 – 21/2/2018

8 Phương tiện và luật giao thông 4 tuần 05/03 – 30/03/2018
9 Các hiện tượng tự nhiên 3 tuần 02/04 – 20/04/2018
10 Quê hương – đất nước – Bác Hồ 3 tuần 23/04 – 11/05/2018
Tổng số tuần    

 Lớp 5 6 tuổi

STT Tên chủ đề Số tuần Thời gian dự kiến
1 Trường mầm non – Tết trung thu 3 tuần 28/8 – 15/9/2017
2 Bản thân 3 tuần 18/9 – 06/10/2017
3 Gia đình 4 tuần 09/10 – 03/11/2017
4 Nghề nghiệp 4 tuần 06/11 – 01/12/2017
5 Thế giới động vật 4 tuần 04/12 – 29/12/2017
6 Thế giới thực vật 4 tuần 01/01 – 26/01/2018
7 Tết và mùa xuân 2 tuần 29/01 – 09/02/2018

Nghỉ tết từ 15/2 – 21/2/2018

8 Phương tiện và luật giao thông 4 tuần 26/02 – 23/03/2018
9 Các hiện tượng tự nhiên 3 tuần 26/03 – 13/04/2018
10 Quê hương – đất nước – Bác Hồ – Trường tiểu học 4 tuần 16/04 – 11/05/2018
Tổng số tuần 35 tuần