Thời khóa biểu năm học 2017 – 2018

THỜI KHÓA BIỂU Lớp Nhà trẻ 24 – 36 tháng – Năm học 2017 – 2018 Thứ   Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Phát triển thể chất Phát triển TC-KNXH và thẩm mĩ Phát triển nhận…

Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017

THỜI KHÓA BIỂU Lớp Nhà trẻ 24 – 36 tháng – Năm học 2016 – 2017     Thứ Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Phát triển thể chất Phát triển ngôn ngữ Phát triển nhận thức Phát…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…