17862340_1906573312952180_2334841952932423957_n

Thực hiện nhiệm vụ công tác y tế của nhà trường

Căn cứ Công văn số 41/KHPH-TTYT-PGD&ĐT ngày 9/5/2016 của Trung tâm y tế huyện và Phòng GD&ĐT Na Rì Về việc thực hiện  Kế hoạch phối hợp quản lý chỉ đạo triển khai hoạt động  y tế  trường học giữa Trung…